De gangene jeg har gjort forsøk med Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu på ppc-maskiner fra Apple ((alltid den samme 12" iBook G3 500mHz)), har jeg slitt med at bare 2/3 av skjermen brukes; den høyre tredelen er svart, den nedre tredelen av skjermen looper toppen. 12" er fra før av ikke alt for stort, så det er selvfølgelig irriterende. Med litt søking og hjelp fra flere foraer, har jeg kommet frem til at følgende prosedyre funker ((testet i Xubuntu 9.10)):

 • åpne applications->tilbehør->terminal
 • skriv
  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
 • skriv
  sudo nano /etc/X11/xorg.conf
 • kopier det følgende, som jeg fant på ubuntuforums, med ctrl ((med ctrl mener jeg ctrl)) -c
  #PPC xorg.conf that works
  # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
  #
  # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
  # values from the debconf database.
  #
  # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
  # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
  #
  # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
  # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
  # package.
  #
  # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
  # again, run the following command:
  # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
  

  Section “Files” FontPath “/usr/share/X11/fonts/misc” FontPath “/usr/share/X11/fonts/cyrillic” FontPath “/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled” FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled” FontPath “/usr/share/X11/fonts/Type1” FontPath “/usr/share/X11/fonts/100dpi” FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi”

  path to defoma fonts

  FontPath “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” EndSection

  Section “Module” Load “i2c” Load “bitmap” Load “ddc” Load “dri” Load “extmod” Load “freetype” Load “glx” Load “int10” Load “type1” Load “vbe” EndSection

  Section “InputDevice” Identifier “Generic Keyboard” Driver “kbd” Option “CoreKeyboard” Option “XkbRules” “xorg” Option “XkbModel” “pc104” Option “XkbLayout” “us” EndSection

  Section “InputDevice” Identifier “Configured Mouse” Driver “mouse” Option “CorePointer” Option “Device” “/dev/input/mice” Option “Protocol” “ExplorerPS/2” Option “ZAxisMapping” “4 5” Option “Emulate3Buttons” “true” EndSection

  Section “InputDevice” Identifier “Synaptics Touchpad” Driver “synaptics” Option “SendCoreEvents” “true” Option “Device” “/dev/psaux” Option “Protocol” “auto-dev” Option “HorizScrollDelta” “0” EndSection

  Section “InputDevice” Driver “wacom” Identifier “stylus” Option “Device” “/dev/wacom” # Change to

  /dev/input/event

  for USB

  Option “Type” “stylus” Option “ForceDevice” “ISDV4” # Tablet PC ONLY EndSection

  Section “InputDevice” Driver “wacom” Identifier “eraser” Option “Device” “/dev/wacom” # Change to

  /dev/input/event

  for USB

  Option “Type” “eraser” Option “ForceDevice” “ISDV4” # Tablet PC ONLY EndSection

  Section “InputDevice” Driver “wacom” Identifier “cursor” Option “Device” “/dev/wacom” # Change to

  /dev/input/event

  for USB

  Option “Type” “cursor” Option “ForceDevice” “ISDV4” # Tablet PC ONLY EndSection

  Section “Device” Identifier “ATI Technologies, Inc. Rage Mobility M3 AGP 2x” Driver “ati” BusID “PCI:0:16:0” Option “UseFBDev” “true” EndSection

  Section “Monitor” Identifier “Generic Monitor” Option “DPMS” HorizSync 28-51 VertRefresh 43-60 EndSection

  Section “Screen” Identifier “Default Screen” Device “ATI Technologies, Inc. Rage Mobility M3 AGP 2x” Monitor “Generic Monitor” DefaultDepth 16 SubSection “Display” Depth 1 Modes “1024x768” “800x600” “640x480” EndSubSection SubSection “Display” Depth 4 Modes “1024x768” “800x600” “640x480” EndSubSection SubSection “Display” Depth 8 Modes “1024x768” “800x600” “640x480” EndSubSection SubSection “Display” Depth 15 Modes “1024x768” “800x600” “640x480” EndSubSection SubSection “Display” Depth 16 Modes “1024x768” “800x600” “640x480” EndSubSection

  SubSection “Display”

  Depth 24

  Modes “1024x768” “800x600” “640x480”

  EndSubSection

  EndSection

  Section “ServerLayout” Identifier “Default Layout” Screen “Default Screen” InputDevice “Generic Keyboard” InputDevice “Configured Mouse” InputDevice “stylus” “SendCoreEvents” InputDevice “cursor” “SendCoreEvents” InputDevice “eraser” “SendCoreEvents” InputDevice “Synaptics Touchpad” EndSection

  Section “DRI” Mode 0666 EndSection

 • lim inn i nano/terminalvinduet med shift-ctrl-v
 • lukk vinduet med ctrl-x og lagre på spørsmål med y.
 • kjør omstart på maskinen
Så er min erfaring at plassutnyttelsen blir langt mer effektiv. Og det er jo greit!