Om jeg skulle gi et råd til dagens studenter måtte det være at de bruker tid på å lære seg touch-skriving til et nivå som gjør at de kan skrive raskt, relativt riktig og med øynene igjen. Touch-kurs finner dere på nettet.
Skriver Arne Krokan på "Studenter i dag".

Tenkte jeg skulle ta det til meg, student eller ikke.