Jørgen Gomnæs og Jørgen Johansen har laget video til Lukestar’s Flying Canoes.

Noen venner er man bare stolte av.