Så er det den tida av året igjen. Etter bearbeiding av lange lister og korte lister, etter atter en gang å ha vurdert nominasjonen av George Walker Bush (ja, han er nok nominert i år også), og kommet til at det ikke har vært noen spesiell grunn til å justere tidligere års vurdering, er det altså på tide; i morgen, 10:59, vil Kommandør Mjøs, tett fulgt av Lundestad, kunngjøre hvem årets 10 mill. går til. Jeg ser ingen grunn til å tvile på PRIO-direktør Tønnessons tips, og har satt alle penger på at årets pris deles mellom Gao Zhisheng og Hu Jia. Morgendagen bringer svar.